کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 06 خرداد 1397
 
خوش آمدید

زَكاةُ العِلمِ بَذلُهُ لِمُستَحِقِّهِ وَإجهادُ النَّفسِ فِى العَمَلِ بِهِ 

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

 

ترجمه لغات و متن
ساعت
اخبار کوتاه
اطلاعيه

از اين پس اوليای محترم و دانش آموزان عزيز با وارد نمودن کد دانش آموزی و شماره شناسنامه می توانند با ورود به سايت در جريان آخرين اطلاعات دانش آموزی  نمرات و انظباط قرار گيرند.

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  29 نفر
تعداد بازدید :  79332 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  پرسنل
نام :  عباسعلی اسدپور
ایمیل : 
سمت :  مدیر مدرسه
تلفن :  09113231261
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  1
توضیحات : 


گروه :  پرسنل
نام :  پروانه حسین نتاج
ایمیل : 
سمت :  معاون
تلفن : 
تحصیلات :  دیپلم
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  1
توضیحات : 


گروه :  پرسنل
نام :  عاطفه اسدپور
ایمیل : 
سمت :  معاون
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  1
توضیحات : 


گروه :  پرسنل
نام :  منا باقرزاده
ایمیل : 
سمت :  کمک معاون
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  1
توضیحات : 


گروه :  پرسنل
نام :  سیده زینب موسوی
ایمیل : 
سمت :  مشاور
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  1
توضیحات : 


گروه :  پرسنل
نام :  فاطمه محمدی
ایمیل : 
سمت :  مسئول کامپیوتر
تلفن : 
تحصیلات :  دیپلم
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  1
توضیحات : 


گروه :  خدمات
نام :  سیده سکینه کاظمیان
ایمیل : 
سمت :  خدمات
تلفن : 
تحصیلات :  دیپلم
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  سید علی عبدالمنافی رکنی
ایمیل :  Aliabdolmanafi@yahoo.com
سمت :  دبیر
تلفن :  09358270640
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42354667
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  مرتضی فروزنده
ایمیل : 
سمت :  مربی ورزش
تلفن :  09119015797
تحصیلات :  دیپلم
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  کلثوم محمدی
ایمیل : 
سمت :  مربی آمادگی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  سکینه حسن پور
ایمیل : 
سمت :  مربی آمادگی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق دیپلم
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  خدیجه باقری
ایمیل : 
سمت :  آموزگار اول
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  زهرا نیکجو
ایمیل : 
سمت :  آموزگار دوم
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  عسگر اکبری
ایمیل : 
سمت :  آموزگار پنجم
تلفن :  09112284623
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  طاهر طاهری
ایمیل : 
سمت :  آموزگار ششم
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  فرزانه فلاح
ایمیل : 
سمت :  مربی پرورشی
تلفن : 
تحصیلات :  فوق لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  سیده زینب موسوی
ایمیل : 
سمت :  مربی بهداشت
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات : 


گروه :  دبیران
نام :  عادله اصغری
ایمیل : 
سمت :  آموزگار چهارم
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی :  42352332
   
طبقه :  همکف
واحد :  2-پرسنل
توضیحات :